Whispering Glenrose

KIND EN HOND

Leuk zo'n foto van een klein kind met een Golden. Toch kan dit alleen, als de ouders of de eigenaar van de hond werkelijk binnen hand bereik staan om in te grijpen. In dit geval is het zelfs een logé hond in dit huisgezin die werkelijk grandioos met dit kleine kind kon omgaan. Maar toch ?

Boeken zijn er al mee volgeschreven en nog is het niet genoeg.  

Kinderen en honden kunnen niet alleen samen zijn zonder toezicht van ouderen totdat het kind geestelijk en lichamelijk in staat is om de hond te kunnen corrigeren. Dat kan bij het ene kind bij 10 jaar zijn en een ander kind is met 18 jaar nog niet in staat dit te volbrengen.

Kinderen en honden spreken een andere taal en begrijpen elkaar dus niet. 
Een hond zal onder normale omstandigheden meestal proberen de confrontatie te vermijden. 
Kinderen begrijpen dat niet en brengen de hond (meestal) onbewust in een voor de hond bedreigende situatie. De hond waarschuwt door te brommen, dit wordt niet begrepen, brommen is geen mensentaal, en de hond kan maar een ding meer doen uit zijn instinct. Vervelend is dan, dat het kinderhoofd meestal op gelijke hoogte is met het hondenhoofd, of in het gunstigste geval worden armen en benen beschadigd. Vaak moet de hond inslapen na zo'n incident of wordt uit huis geplaatst. De werkelijke schuldige is eigenlijk de volwassene die niet aanwezig was om de hond te beschermen tegen het bedreigende kind. 

De moeilijkste periode is als het kind net kan lopen. Vallen op of in de buurt van de hond kan makkelijk een schrikreactie opwekken bij de hond met alle gevolgen van dien. Ook rondvliegend speelgoed is bedreigend en zeker als het binnen het territorium van de hond wordt opgehaald. 

Leer kinderen van jongs af aan dat de hond zijn eigen plekje heeft waar het kind niet mag komen. Leer hem ook dat de hond eigen speelgoed heeft waar hij niet mee mag spelen. Zo kan het niet zo makkelijk fout gaan.

Belangrijkste stelregel:

Laat kinderen en honden nooit alleen, ook geen paar seconden.

Een waar gebeurd verhaal:
Ouders laten hun Golden inslapen omdat hij hun kind heeft toegetakeld. De dierenarts vertrouwt het achteraf niet helemaal, omdat hij de Golden zo niet kende. Na een gedegen onderzoek bleek dat de oren van de Golden volzaten met nietjes. De hond had eigenlijk wel heel veel geaccepteerd. 

Op de positieve kant moet worden belicht. Honden en kinderen kunnen werkelijk een band voor het leven opbouwen. Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen die opgroeien met een hond zich stabieler ontwikkelen. Ook leren ze delen, respect hebben en andere eigenschappen die noodzakelijk zijn voor een goede onderlinge verstandhouding.