Whispering Glenrose

Zoals in de standaard vermeld, moet de Golden beschikken over een natuurlijke werkaanleg.

Dit is van oorsprong natuurlijk zijn Jachtaanleg. 
Daar is al zoveel over geschreven dat alles wat we er aan toevoegen teveel kan zijn.         
Maar toch wat opmerkingen. 

1e Er wordt soms zoveel nadruk gelegd op Jachtaanleg, als of er niets anders bestaat als het werken met een Golden in het Jachtveld.
2e. Er wordt al gesteld dat alleen honden met een behoorlijke  goudkleur, behoorlijk kunnen werken. Dus dat de Jachtaanleg gekoppeld is aan de genen van de vachtkleur.
3e In de toekomst zou het wel eens zo kunnen zijn dat de Jacht volledig verboden gaat worden en het trainen voor de Jacht dus alleen nog maar kunstmatig zal zijn.
4e. Er wordt door een aantal "Jacht"mensen neer gekeken op het trainen van honden in andere taken van honden sport.

Laten we eens even nuchter zijn en ons bewust zijn van het feit dat we de werkaanleg moeten behouden. 
Het stimuleren van het werken met Goldens op welk gebied dan ook is een loffelijk streven. 
Kopers van Goldens te stimuleren "iets" met hun Golden te gaan doen, verbreed het gebruik van honden met een sportieve aanleg. 
De vraag naar Goldens met "werkcapaciteiten" wordt op deze manier vergroot en dus zullen fokkers meer (moeten) letten op de aanwezigheid van "werkaanleg".
Uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. 
De werkaanleg wordt verbeterd en de fokbasis wordt verbreed. 
Het karakter wordt naar een hoger peil gebracht, want kunnen werken gaat samen met een goed karakter. 
De publieke opinie wordt weer omgeturnd naar het oude beeld van de vriendelijke Golden.

We hebben het al over Jacht gehad, maar verder zijn Goldens geschikt voor                                                       
Gehoorzaamheidstrainingen zoals bv Gedrag &Gehoorzaamheid
Agility of Behendigheid
Flyball
en zeker vergeten we nog een aantal disciplines.

Wij stimuleren iedereen om minimaal een Gehoorzaamheidscursus te volgen bij bijvoorbeeld De Golden Basis Opleiding of bij een van de vele Kynologenverenigingen in den lande. 

Wat er op volgt hangt veel af van de voorkeur van de eigenaar en de aanleg van de hond (en de eigenaar).

Maar één ding moet zeker zijn:

Uw Golden moet bezig gehouden worden.